Medzinárodná konferencia venovaná budovám s takmer nulovou potrebou energie, obnoviteľným zdrojom, technológiám, nákladom a financovaním novej výstavby a rekonštrukcie. Priebežne konferencie sa koná Veľtrh “Energiesparmesse”, 25.2 – 01.03.2015

NZEB-Karte-en_Page_1