Agentúra pre budovy s takmer nulovou spotrebou energie – nZEB

Trenčín

IČO: 42275814
DIČ: 2023597752
Združenie je zaregistrované: MV SR WS/1-900/90-39563

E-mail: info@nzeb.sk

Tel.: 0949 49 12 30

Č.účtu: 3067223456/0200