nZEB – informačný portál spravuje LIPTÁK.EU s.r.o.

Trenčín

E-mail: info@nzeb.sk

Tel.: +421 940 747 000