DOD nZEB

Dňa 8. a 9.11 2013 v rámci Dní pasívnych domov 2013 boli otvorené dvere v našej kancelárií a pripravili sme aj exkurziu na stavbe. Teší nás prejavený záujem ako laickej tak aj odbornej verejnosti o problematiku energetických úspor v budovách.