Aby nová stavba mohla byť skolaudovaná, musí spĺňať minimálnu požiadavku na energetickú hospodárnosť budov, stanovenou hodnotou globálneho ukazovateľa primárnej energie. Táto hodnota sa bude do roku 2021 priebežne meniť. 

  • po roku 2013 horná hranica energetickej triedy B,
  • po roku 2015 horná hranica energetickej triedy A1 a
  • po roku 2020 (NZEB) horná hranica A0.

primárna energia

zdroj: Hodnotenie energetickej hospodárnosti budov na Slovensku, prof. Ing. Sternova PhD., TSUS, vyhláška 364/2012 Z.z.