V tomto článku sa budeme Vám snažiť odpovedať na nasledovné otázky: „Prečo sa v zime objavujú na stenách plesne? Prečo sa okná rosia?“

Hlavnou príčinou sú tepelné mosty. Tepelné mosty sú miesta v konštrukcií, kde vďaka oslabeniu tepelnej izolácie alebo tvaru, dochádza k zvýšenému prestupu tepla ( napr. rohy, balkón, napojenie steny k podlahe alebo k streche a pod.) Ak nie sú všetky detaily dostatočne vyriešené (výpočtom), môže dôjsť v oslabených miestach k zníženiu vnútornej povrchovej teploty a následne ku kondenzácií. Teplota, pri ktorej vznikne tento stav, sa nazýva teplota rosného bodu. V nasledujúcej tabuľke je teplota rosných bodov v závislosti od teploty v interiéri a relatívnej vlhkosti vzduchu.

                                    relatívna vlhkosť %

t (°C)        30           40           50           60           70           80

16           -1,4         2,4          5,6          8,24        10,53     12,55

17           -0,6         6,51        6,51        9,18        11,49     13,53

18           0,18        4,21        7,43        10,12      12,45     14,50

19           1,05        5,1          8,35        11,06      13,40     15,47

20           1,91        6,0           9,26       12,0        14,36     16,44

21           2,77        6,89        10,18      12,94      15,32     17,42

22           3,64        7,78         11,1       13,88      16,27     18,39

23           4,5           8,68        12,02     14,81      17,23     19,36

Jednoduchý príklad na pochopenie tabuľky:

v miestnosti máme v zimných mesiacoch príjemne teplo 22°C. Vetráme oknami menej, aby nám neuniklo drahé teplo. Ďalej varíme, perieme, kúpeme sa, až vlhkosť vzduchu v miestnosti je 70%. Ak sa táto vlhkosť neodvedie preč, môže skondenzovať v kútoch, na oknách, kde je teplota menšia ako 16,27 °C. Ak tento stav trvá viac ako 3 dni, vznikajú na týchto miestach plesne.

Ideálna vlhkosť sa pohybuje medzi 50 až 60%. Naproti tomu príliš suchý vzduch môže spôsobovať vážne zdravotné problémy.

 

Zdroj: Stavebná tepelná technika, Tepelná ochrana budov: M.Halahyja, I. Chmúrny, Z.Sternová