Dňa 03.07.2013 schválila vláda Koncepciu rozvoja výroby elektriny z malých obnoviteľných zdrojov energie, ktorá počíta aj s jednorazovou finančnou podporou pri výstavbe týchto zariadení. Podpora by sa mala vzťahovať na všetky druhy obnoviteľných zdrojov energie s inštalovaným výkonom do 10 kW, ktoré sú vhodné na výrobu tepla a elektriny pre vlastnú spotrebu v domácnostiach, tzn. na fotovoltické panely, fototermálne kolektory, malé veterné turbíny, tepelné čerpadlá a kotly na biomasu. Odhadovaná výška finančnej podpory na zdroj (s inštalovaným výkonom 2-3 kW) sa pohybuje v rozmedzí od 1000 do 2000 eur.

Viac na http://www.vlada.gov.sk/vlada-podporila-malych-vyrobcov-zelenej-energie/