S účinnosťou od 1.5.2019 možno príspevok na rodinný dom poskytnúť až do výšky  8000,- Eur.

Podpora sa týka zatepľovania starších rodinných domov  a nových rodinných domov s takmer nulovou potrebou energie.

Základné podmienky poskytnutia príspevku na nový rodinný dom:

  • rodinný dom spĺňa požiadavky na energetickú hospodárnosť budov s takmer nulovou potrebou energie – primárna energia v triede A0
  • obvodové stavebné konštrukcie spĺňajú požiadavky pre budovy s takmer nulovou potrebou energie
  • právoplatné kolaudačné rozhodnutie vydané po 31.12.2014
  • celková podlahová plocha max. 200 m2
  • nachádza sa na území Slovenskej republiky
  • využívaný výlučne na bývanie
  • nebol naň poskytnutý príspevok alebo podpora zo ŠFRB