DSC_0268

 

Nearly Zero-Energy Building Strategy 2020

bude sledovať prechod nZEB budov v európskych krajinách, pričom tieto krajiny majú rôzne klimatické podmienky, stratégie a ekonomické možnosti.

Cieľmi projektu bude:

– poskytovať údaje umožňujúce sledovanie prechodu na nZEB

– porovnávanie bariér, postupov, predaj  technológií a najmä ekonomické aspekty,

– odporúčania k urýchleniu prechodu trhu na nZEB

Ako hlavnou prekážkou pri zlepšovaní energetickej hospodárnosti je nízke povedomie. Projekt ZEBRA 2020 bude hodnotiť finančné stimuly pre vlastníkov a dostatočné informácie o prínosoch energetickej účinnosti ako hlavné riešenie na prekonanie tohto problému.

Projekt ZEBRA 2020 poskytne spoľahlivé údaje, ktoré majú posilniť dôveru investorov, poskytnúť odporúčania pre stavebníctvo, pomáhať tvorcom politiky vyvinúť nZEB stratégie na urýchlenie trhu na prechod do roku 2020 a ďalej. Výsledky budú veľmi dôležité nielen pre tvorcov politik na úrovni EÚ a členských štátov, ale aj pre širších aktérov na trhu.