Na začiatok roka je to povzbudivá správa. Pre zintenzívnenie výstavby rodinných domov s takmer nulovou potrebou energie sa navrhuje zaviesť nový účel poskytovania príspevku pre rodinné domy, a to príspevok na rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie, ktorý má motivovať vlastníkov rodinných domov k  výstavbe takýchto rodinných domov.

Vláda na svojom zasadnutí 9.1.2019 schválila, že popri príspevku na zateplenie rodinného domu, budú od mája tohto roka, poskytované príspevky aj na novostavby rodinných domov. Príspevok bude vo výške 8 000 eur.

Základnou podmienkou je, aby rodinný dom bol postavený v štandarde budovy s takmer nulovou potrebou energie. Tento štandard sa pri rodinných domoch bude vyžadovať povinne od roku 2021. Ďalšou podmienkou je, že dom musí byť skolaudovaný od roku 2015 a jeho celková podlahová plocha nesmie prekročiť 200 m2.

Tento vládny návrh zákona bude predložený Národnej rade Slovenskej republiky na ďalšie ústavné prerokovanie.