Prvá priemyselná stavba s primárnou energiou A0 na Slovensku

nZEB priemyselna stavba ZKW

 

Spoločnosť ZKW Slovakia s.r.o. považuje investície ako základnú podmienku pre rast a udržanie kvality produktov. Aby mohli prijímať nové výzvy a nové projekty, rozhodli sa o najväčšie rozšírenie v histórii ZKW Group. Základom bolo zdvojnásobiť celkovú výrobno-skladovaciu plochu vrátane kapacity závodu. Zamerali sa okrem kvality na nákladovo výhodné stavebné technológie šetriace energiu a životné prostredie.

Na vykurovanie stavby a na ohrev teplej úžitkovej vody sa využíva v plnej miere vlastná odpadová energia vyprodukovaná výrobným procesom. Návrh zateplenia , vzduchotechnických zariadení, LED osvetlenia, efektívneho využitia odpadového tepla vyústilo do získania energetického certifikátu s primárnou energiou  A0.

ZKW Slovakia je z tých spoločností, ktoré si uvedomujú, že aj spokojný zamestnanec je vizitkou spoločnosti. Samotní zamestnanci pri vytváraní projektu mali priestor na vlastné návrhy a zlepšenia. Návrh nových priestorov vytvoril zamestnancom čo najlepšie podmienky pre prácu. Pracovné zóny striedajú oddychové a mítingové. K príjemnej a zdravej atmosfére prispieva začlenenie zelene a celková dispozícia priestoru. Vytvorili priestor, ktorý podporuje kreativitu a tým zvyšuje celkovú efektivitu a pracovné nasadenie.

Inovácie v stavebníctve sa budú čim viac orientovať na ochranu životného prostredia, udržateľnosť a  na človeka. Veríme, že rovnako uvedomelých investorov bude pribúdať.

Publikovanie schválila pani Andrea Krajčírová , ZKW Slovakia s.r.o.