Bežná budova

– budova postavená po roku 1983 s tepelnotechnickými vlastnosťami podľa platných technických predpisov do roku 1992.

 

Nízkoenergetická budova

– budova, ktorej potreba tepla na vykurovanie je aspoň o 50 % menšia, ako má bežná budova.

Merná potreba tepla na vykurovanie ≤ 81,4 kWh/(m2a)*
Primárna energia ≤ 216 kWh/(m2a)***

 

Ultranízkoenergetická budova

– budova navrhnutá tak, aby maximálna potreba tepla na vykurovanie ovplyvnená tepelnotechnickými vlastnosťami stavebných konštrukcií nebola vyššia ako polovica potreby tepla na vykurovanie určenej pre nízkoenergetické budovy.

Merná potreba tepla na vykurovanie ≤ 40,7kWh/(m2a) *
Primárna energia ≤ 108 kWh/(m2a)***

 

Budova s takmer nulovou potrebou energie

– budova s veľmi vysokou energetickou hospodárnosťou, pri ktorej sa potrebné takmer nulové alebo veľmi malé množstvo energie na užívanie takejto budovy dosiahne efektívnou tepelnou ochranou a vo vysokej miere zabezpečí energiou dodanou z obnoviteľných zdrojov nachádzajúcich sa v budove alebo v jej blízkosti.

Merná potreba tepla na vykurovanie ≤ 20,4kWh/(m2a) *
Primárna energia ≤ 54 kWh/(m2a)***

 

Pasívny dom

– budova, v ktorej sa nízka potreba energie dosahuje znižovaním tepelných strát budovy a efektívnym využívaním lokálnych energetických zdrojov tepla (pasívne využívanie slnečnej energie, využívanie vnútorných zdrojov tepla, spätné využívanie tepla z vnútorného vzduchu).

Merná potreba tepla na vykurovanie ≤ 15 kWh/(m2a)**

 

Nulový dom

– budova vychádzajúca z pasívneho domu, ktorá naviac obsahuje zariadenie na produkciu energie z obnoviteľných zdrojov na pokrytie vlastnej potreby, pričom ročná spotreba energie a vyprodukovaná energia sú úplne alebo skoro vyrovnané.

Merná potreba tepla na vykurovanie 0-5 kWh/(m2a) **