20.11.2014 sa konal seminár “Budovy s takmer nulovou potrebou energie”, ktorý organizuje SKSI. V rámci seminára mal prednášku aj Ing. Lukáš Skalík PhD, v ktorej oboznamoval o optimalizácií návrhu komponentov slnečného energetického systému (SES).

Na to, aby bola čo najviac využitá solárna energia s čo najmenšími tepelnými stratami, má vplyv:

– vhodná tepelná izolácia zásobníka teplej vody na zníženie súčiniteľa tepelnej straty na 2W/m2K,

– objem zásobníka teplej vody (TV),

– pomer výšky a šírky zásobníka TV, najvhodnejší pomer je 3 až 4,

– vhodný návrh prívodu potrubia studenej vody do zásobníka TV,

– plocha solárnych kolektorov,

– sklon a orientácia samotných kolektorov.

V prípade , že solárne kolektory sa navrhujú za účelom ohrevu TV, navrhuje sa 0,6-0,8m2 plochy kolektora na osobu. V lete sa pokryje tým 85-100% potreba TV.

V prípade, že solárne kolektory navrhujeme za účelom podpory kúrenia, navrhuje sa 0,3-0,5m2 plochých kolektorov na m2 vykurovanej plochy alebo 0,2m2 vákuových kolektorov na m2 vykurovanej plochy. V tomto prípade, treba riešiť vysoké prebytky v letných mesiacoch. Ako najvhodnejšie riešenie je zohrievanie vody vo vonkajšom bazéne.