V rámci Svetového týždňa zelených budov sa dňa 23. septembra 2015 v hoteli Lindner Bratislava uskutočnilo odborné podujatie s témou: Ako dosiahnuť ultranízkoenergetickú úroveň výstavby. Odborným garantom podujatia bola Slovenská komora stavebných inžinierov. Podujatie viedol prof. Ivan Chmúrny z Katedry pozemných stavieb Slovenskej technickej univerzity.

IMG_1161

Martin Mihál zo spoločnosti Xella predstavil už zrealizované projekty v energetickej triede A1 a A0, výhody murovaných konštrukcii z materiálov YTONG i SILKA pre ultranízkoenergetické domy. Medzi nesporné výhody určite patrí nízka uhlíková stopa, neobmedzená životnosť a teplotná stabilita. Zároveň prezentoval nový materiál YTONG Energy+.

Miroslav Zliechovec z firmy Knauf Insulation rozprával o inováciách v zatepľovaní, Michal Žižka z Knauf o dosiahnutí komfortu pomocou nových dosiek s modifikovaným sadrovým jadrom. Peter Bohuš z firmy e-Dome pripomenul dôležitosť tepelnej zotrvačnosti v budovách.

Ladislav Piršel z firmy Alocons urobil živú ukážku softvéru Edliclima, ktorý uľahčí prácu pri energetickom navrhovaní a posudzovaní budov.