Fotovoltika

FV

Fotovoltické panely premieňajú pomocou fotovoltaických článkov slnečnú energiu na elektrickú energiu.
Podľa použitých článkov je možné rozdeliť panely na 3 skupiny:
– amorfné – nízka cena, iba 4-8% účinnosť,
– monokryštalické – vhodné, kde nie je potrebná úspora plochy, účinnosť 13-17%,
– polokryštalické – majú tvar štvorca modrosivej farby, účinnosť 10-14%.

Fotovoltické články môžu vyrábať elektrickú energiu i bez priameho slnečného svitu pri rozptýlenom svetle. Fotovoltické panely produkujú jednosmerný prúd, ktorý sa musí premeniť na striedavý prúd používaný v elektrickej distribučnej sieti. Na tento účel slúžia striedače (meniče). Menič je vhodné nainštalovať v blízkosti panelov, aby boli straty v jednosmernom rozvode prúdu čo najmenšie. V záujme bezpečnostných a technických noriem je potrebné nainštalovať do fotovoltického systému nízkonapäťový elektrický rozvádzač, ktorý zabezpečuje správnu a bezpečnú integráciu fotovoltického systému do elektrickej siete.
Typy inštálácií :
-systémy pripojené na sieť „on-grid“- pre domácu spotrebu s výkonom niekoľko W resp.kW – systém s dodávkami do verejnej elektrickej siete s výkonom niekoľko MW
-ostrovné systémy „off-grid“ s výkonom niekoľko kW – Podľa nárokov užívateľa môžu ostrovné systémy obsahovať batérie, pre akumuláciu energie, čím je zabezpečená dodávka elektriny aj v nočných hodinách.

Pri rodinných domoch sa odporúča, aby vyrobená elektrická energia sa úplne spotrebovala na potrebu v domácnosti, či už na podporu vykurovania, prípravu teplej úžitkovej vody, na osvetlenie a pre domáce spotrebiče. Pre inštalácie sa u nás používa optimálny sklon 35° s orientáciou fotovoltaických panelov na juh alebo s miernym odklonom na východ alebo na západ.

top