Smart budovy, mestá a regióny   10-11.novembra 2016 v Brne

Hlavnými témami sú:

  • rozumné riešenie vedúce k energetickej sebestačnosti
  • ako stavať budovy s takmer nulovou potrebou energie
  • hospodárenie s vodou

Na Medzinárodnej konferencií Centra pasivního domu 2016 sa dozviete na konkrétnych príkladoch zo zahraničia o riešeniach energeticky úsporných mestách, obciach a školách. Môžte získať prehľad o aktuálnych technických zariadeniach určených pre použitie v pasívnych a nulových budovách s praktickými skúsenosťami. Súčasťou konferencie je aj sprievodný veľtrh.

Viac informácií na oficiálnej stránke akcie.