12.novembra 2018  sa konal v Bratislave Green Business Breakfast, ktorý organizovala Slovenská rada pre zelené budovy. I tento raz mala komplexne spracovanú tému, ktorá ponúkala aj príklady z praxe.

Ústrednou témou podujatia bola téma „Ako na zdravé vnútorné prostredie“.

Nie je to nič viac ani menej, len komfort, ktorý človek zažíva v prírode, preniesť do budov, kde trávi 90% svojho života.

Certifikácia Well sa práve zaoberá zdravím a duševnou pohodou človeka. Na základe výskumov, boli vyšpecifikované princípy a oblasti, ktoré sleduje a hodnotí.  O 10-tich oblastiach so stručným vyšpecifikovaním sa dozviete viac na tomto odkaze link.

Každú jednu oblasť je možné zahrnúť do našich pracovísk či  domácností. Už je len na nás, či ako investori alebo ako developeri budeme hodnotiť  pri budovách popri financiách a dizajne, aj komfort, ktorý ponúka vnútorné prostredie.

Je pravda, že v súčasnej dobe je veľký tlak a prispôsobenie sa legislatíve, ktorá prihliada na energetickú efektívnosť výstavby. Šťastím je, že sa môžeme riadiť princípmi pasívnych budov, ktoré sú už desiatky rokov odskúšané. Je otázne, či legislatíva bude prihliadať v budúcnosti na kvalitu vnútorného prostredia. Ak sa pozrieme na výsledky monitorovania školských tried a zistíme v akých trestuhodných podmienkach sa naše deti učia, budú sa musieť robiť vážne kroky. To potrvá roky. Ale už teraz sa môžeme sami uvedomelo riadiť princípmi, ktoré sú na prvých lastovičkách v zahraničí aplikované. Veď je to o nás a pre nás.