7. 9.6. 2016

Inštitút pre energeticky pasívne domy IEPD, organizuje výnimočnú exkurziu po budovách zaujímavých nielen architektúrou, ale aj technickým riešení. Ponuka budov, ktoré bude možné navštíviť je bohatá: administratívne budovy, bytový dom, domov pre seniorov, školu a materskú školu, kostol. Prehliadky budú absolvované spolu so samotnými autormi a s odborníkmi, s prekladom do slovenského jazyka. Viac informácií nájdete na stránke www.iepd.sk.