V Rakúskom meste Wels sa uskutoční v dňoch 25. – 26. Februára 2016 konferencia s názvom European Nearly Zero Energy Buildings Conference.  Konferencia významne prispieva k zvyšovaniu povedomia o obnoviteľných zdrojoch energie a energetickej účinnosti. Súbežne sa koná výstava zameraná na úsporu energie v stavebníctve Energiesparmesse.

Viac sa môžete dozvedieť v odkaze na konferenciu www.nzeb16.eu alebo výstavu www.energiesparmesse.at

nzeb 2016