Od kedy budú dotácie?

Operačný program Kvalita životného prostredia, prostredníctvom ktorého budú príspevky poskytované, bol schválený v októbri 2014. Predpokladáme, že systém bude k dispozícii v druhej polovici roka 2015,” uviedol riaditeľ odboru komunikácie SIEA Eduard Jambor.

Na čo sa budú dávať dotácie?

– na fotovoltaické panely
– na malé veterné turbíny
– termosolárne kolektory
– na kotly na biomasu
– na tepelné čerpadlá

Ako sa počíta výška dotácie?

Konečné výšky podpory na rôzne druhy zariadení ešte nie sú určené. Pri jednotlivých druhoch zariadení bude zvolený percentuálny limit alebo maximálna suma.

Čo je dôležité pri výbere firmy a zariadení?

Firma inštalujúca zdroj musí byť minimálne 3 roky na trhu.
Musí mať zamestnaného pracovníka s akreditáciou Ministerstva hospodárstva.
Zariadenia musia byť so stanovenou účinnosťou a podrobené skúškam.

Pre viac informácií nás kontaktujte.