Výstava pasívnych domov 2017

V rámci medzinárodnej konferencie Pasívnych domov 2017, ktorá sa bude konať vo Viedni 28.-29. apríla 2017, bude sprievodná odborná výstava. Budú tu zastúpení poprední výrobcovia komponentov pre pasívne domy. Nájdete tu pokope informačné materiály, modely, odborníkov, ktorí Vám radi odpovedia na otázky. Viac o konferencií alebo o výstave nájdete tu. […]

Posted by

Energetická hospodárnosť budov aktuálne – zmena od 1.1.2017

Od 1.januára 2017 vstúpila do účinnosti Vyhláška 324/2016 Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 30. novembra 2016, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 364/2012 ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene […]

Posted by

Dni pasívnych domov 11.-13.novembra 2016

Medzinárodné Dni pasívnych domov sa konajú vždy v druhý novembrový víkend každý rok. V tieto dni sa záujemcovia môžu oboznamovať s konkrétnymi  príkladmi energeticky efektívnych stavieb. Pomocou Databázy pasívnych domov, si môžete vyhľadať presné termíny prehliadok sprístupnených budov. Viac informácií nájdete na oficiálnej stránke DPD.

Posted by

Medzinárodná konferencia Centra pasivního domu 2016

Smart budovy, mestá a regióny   10-11.novembra 2016 v Brne Hlavnými témami sú: rozumné riešenie vedúce k energetickej sebestačnosti ako stavať budovy s takmer nulovou potrebou energie hospodárenie s vodou Na Medzinárodnej konferencií Centra pasivního domu 2016 sa dozviete na konkrétnych príkladoch zo zahraničia o riešeniach energeticky úsporných mestách, obciach a […]

Posted by

Exkurzia – Budovy s takmer nulovou potrebou energie

7. 9.6. 2016 Inštitút pre energeticky pasívne domy IEPD, organizuje výnimočnú exkurziu po budovách zaujímavých nielen architektúrou, ale aj technickým riešení. Ponuka budov, ktoré bude možné navštíviť je bohatá: administratívne budovy, bytový dom, domov pre seniorov, školu a materskú školu, kostol. Prehliadky budú absolvované spolu so samotnými autormi a s odborníkmi, s […]

Posted by

Projekt ZEBRA 2020

  Nearly Zero-Energy Building Strategy 2020 bude sledovať prechod nZEB budov v európskych krajinách, pričom tieto krajiny majú rôzne klimatické podmienky, stratégie a ekonomické možnosti. Cieľmi projektu bude: – poskytovať údaje umožňujúce sledovanie prechodu na nZEB – porovnávanie bariér, postupov, predaj  technológií a najmä ekonomické aspekty, – odporúčania k urýchleniu prechodu trhu na nZEB […]

Posted by

Európska konferencia Budovy s takmer nulovou spotrebou energie

V Rakúskom meste Wels sa uskutoční v dňoch 25. – 26. Februára 2016 konferencia s názvom European Nearly Zero Energy Buildings Conference.  Konferencia významne prispieva k zvyšovaniu povedomia o obnoviteľných zdrojoch energie a energetickej účinnosti. Súbežne sa koná výstava zameraná na úsporu energie v stavebníctve Energiesparmesse. Viac sa môžete dozvedieť v odkaze na konferenciu www.nzeb16.eu alebo […]

Posted by

Dni pasívnych domov

V dňoch 13. – 15.11.2015 máte možnosť navštíviť domy v pasívnom štandarde. Je to celosvetová akcia. Otvorené pasívne domy pre Vás budú nielen v Rakúsku, Čechách, ale aj na Slovensku. Môžete získať cenné skúsenosti od samotných užívateľov týchto domov a nemusíte pri tom cestovať ani do zahraničia. Viac informácií a databázu domov […]

Posted by

Konferencia 22.-23.10 2015 Budovy s takmer nulovou potrebou energie – fikcia alebo blízka budúcnosť?

Miesto: hotel Holiday Inn, Trnava, Hornopotočná 5 Pozývame Vás na konferenciu pre architektov, projektantov a samosprávy. Prednášky sa budú popri legislatíve a odporúčaných princípoch pri projektovaní venovať aj prevádzkovým výsledkom konkrétnych väčších budov realizovaných vo vyššom štandarde na Slovensku a v Čechách. Budú predstavené úspešné príklady z nám blízkeho prostredia a na záver […]

Posted by