Tepelné mosty a nežiadúca vlhkosť v interiéri

V tomto článku sa budeme Vám snažiť odpovedať na nasledovné otázky: „Prečo sa v zime objavujú na stenách plesne? Prečo sa okná rosia?“ Hlavnou príčinou sú tepelné mosty. Tepelné mosty sú miesta v konštrukcií, kde vďaka oslabeniu tepelnej izolácie alebo tvaru, dochádza k zvýšenému prestupu tepla ( napr. rohy, balkón, napojenie steny k podlahe alebo […]

Posted by

Optimalizácia návrhu slnečného systému

20.11.2014 sa konal seminár “Budovy s takmer nulovou potrebou energie”, ktorý organizuje SKSI. V rámci seminára mal prednášku aj Ing. Lukáš Skalík PhD, v ktorej oboznamoval o optimalizácií návrhu komponentov slnečného energetického systému (SES). Na to, aby bola čo najviac využitá solárna energia s čo najmenšími tepelnými stratami, má vplyv: […]

Posted by

Dlho očakávané dotácie na obnoviteľné zdroje

Od kedy budú dotácie? Operačný program Kvalita životného prostredia, prostredníctvom ktorého budú príspevky poskytované, bol schválený v októbri 2014. Predpokladáme, že systém bude k dispozícii v druhej polovici roka 2015,” uviedol riaditeľ odboru komunikácie SIEA Eduard Jambor. Na čo sa budú dávať dotácie? – na fotovoltaické panely – na malé […]

Posted by

Emisie, obnoviteľné zdroje a energetická účinnosť: EP žiada záväzné ciele na rok 2030

TLAČOVÁ SPRÁVA Parlament v stredu vyzval na 40% zníženie emisií skleníkových plynov, 30% podiel obnoviteľných zdrojov na konečnej spotrebe energie a 40% energetickú účinnosť v EÚ do roku 2030. Tieto ciele by mali byť záväzné. Návrhy Európskej komisie ohľadom politiky EÚ v oblasti klimatických zmien v období 2020-2030, ktoré boli […]

Posted by

Dni otvorených dverí

Dňa 8. a 9.11 2013 v rámci Dní pasívnych domov 2013 boli otvorené dvere v našej kancelárií a pripravili sme aj exkurziu na stavbe. Teší nás prejavený záujem ako laickej tak aj odbornej verejnosti o problematiku energetických úspor v budovách.

Posted by

Štátna podpora pre malých výrobcov obnoviteľnej energie od roku 2014

Dňa 03.07.2013 schválila vláda Koncepciu rozvoja výroby elektriny z malých obnoviteľných zdrojov energie, ktorá počíta aj s jednorazovou finančnou podporou pri výstavbe týchto zariadení. Podpora by sa mala vzťahovať na všetky druhy obnoviteľných zdrojov energie s inštalovaným výkonom do 10 kW, ktoré sú vhodné na výrobu tepla a elektriny pre […]

Posted by

17. ročník medzinárodnej konferencie Tepelná ochrana budov

V dňoch 16. a 17. mája 2013 sa pod záštitou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky konal v hoteli Patria na Štrbskom plese 17. ročník medzinárodnej konferencie Tepelná ochrana budov 2013. Za nosnú tému konferencie možno označiť sprísňujúce sa požiadavky na energetickú hospodárnosť budov, ktoré vyplývajú z nových […]

Posted by

Agentúra nZEB na portáli ManagEnergy

Agentúra pre budovy s takmer nulovou spotrebou energie – nZEB bola úspešne zaregistrovaná na webovom portáli ManagEnergy. Čo je ManagEnergy? Je to podporná iniciatíva programu Európskej Komisie “Inteligentná Energia – Európa”. Primárnym cieľom tejto iniciatívy je poskytovanie technickej pomoci orgánom verejnej správy a ďalším aktérom pôsobiacim v oblasti energetickej efektívnosti […]

Posted by

Stretnutie Jána Hudackého s Agentúrou nZEB v Trenčíne

  V utorok 5.marca 2013 sa v hoteli Elizabeth v Trenčíne stretol predseda Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti Ján Hudacký so zástupkyňou občianskeho združenia Agentúra pre budovy s takmer nulovou spotrebou energie – nZEB Dominikou Beňovou. Predmetom ich rokovania bola problematika štátnej podpory výstavby energeticky úsporných budov. Rozhovor sa […]

Posted by