Dňa 12.5.2015 sa konalo odborno-prezentačné podujatie v Trnave.

Boli pripravené pre Vás aktuálne témy, odprezentované fundovanými odborníkmi na Slovensku v tejto oblasti.

  •  Mali ste možnosť sa dozvedieť aké nás čakajú ďalšie zmeny a požiadavky podľa vyhlášky MDVRR SR č. 364/2012 Z.z od 1.1. 2016.
  •  Bol Vám predstavený progresívny postup projektovania a jeho príklad aplikovania v praxi.
  •  Zároveň Vám boli odprezentované produkty, ktoré ponúkajú svojimi vlastnosťami, kvalitou i cenou efektívne riešenia nZEB budov.

 

Trnava_2 (2)Trnava_2 (1)Trnava_3