Efektivita investície závisí od správneho prístupu. Pokiaľ postavíme z energetického hľadiska „zlú stavbu“ t. j. stavbu s bezúčelne vysokou spotrebou energie a napojíme ju na fotovoltickú elektráreň, návratnosť investície bude minimálna. Ide o typický príklad nesprávneho pochopenia konceptu TNB.

Základom TNB je kvalitný projekt stavby vychádzajúci z rokmi overených princípov pasívnych domov. Medzi tieto princípy patrí predovšetkým:

-minimalizácia tepelných strát budovy,

-pasívne využívanie slnečnej energie,

-riadené vetranie so spätným získavaním tepla z vnútorného vzduchu.

Ani odborne vypracovaný projekt však nie je sám o sebe zárukou úspechu. Dosiahnutie očakávaného výsledku vyžaduje taktiež kvalitnú realizáciu stavby s použitím vhodných stavebných materiálov. Keď takto naprojektovanú a zrealizovanú stavbu doplníme o obnoviteľné zdroje energie, výsledkom bude TNB so všetkými výhodami, ktoré takáto budova užívateľovi prináša.