Agentúra pre budovy s takmer nulovou spotrebou energie – nZEB bola úspešne zaregistrovaná na webovom portáli ManagEnergy.

Čo je ManagEnergy? Je to podporná iniciatíva programu Európskej Komisie “Inteligentná Energia – Európa”. Primárnym cieľom tejto iniciatívy je poskytovanie technickej pomoci orgánom verejnej správy a ďalším aktérom pôsobiacim v oblasti energetickej efektívnosti a obnoviteľnej energie na miestnej a regionálnej úrovni. ManagEnergy ponúka široké spektrum nástrojov zameraných najmä na vzdelávanie a hľadanie vhodných partnerov na spoluprácu.