Energetická hospodárnosť budov aktuálne – zmena od 1.1.2017

Od 1.januára 2017 vstúpila do účinnosti Vyhláška 324/2016 Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 30. novembra 2016, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 364/2012 ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene […]

Posted by