Výstava pasívnych domov 2017

V rámci medzinárodnej konferencie Pasívnych domov 2017, ktorá sa bude konať vo Viedni 28.-29. apríla 2017, bude sprievodná odborná výstava. Budú tu zastúpení poprední výrobcovia komponentov pre pasívne domy. Nájdete tu pokope informačné materiály, modely, odborníkov, ktorí Vám radi odpovedia na otázky. Viac o konferencií alebo o výstave nájdete tu. […]

Posted by

Energetická hospodárnosť budov aktuálne – zmena od 1.1.2017

Od 1.januára 2017 vstúpila do účinnosti Vyhláška 324/2016 Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 30. novembra 2016, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 364/2012 ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene […]

Posted by