Dni pasívnych domov 11.-13.novembra 2016

Medzinárodné Dni pasívnych domov sa konajú vždy v druhý novembrový víkend každý rok. V tieto dni sa záujemcovia môžu oboznamovať s konkrétnymi  príkladmi energeticky efektívnych stavieb. Pomocou Databázy pasívnych domov, si môžete vyhľadať presné termíny prehliadok sprístupnených budov. Viac informácií nájdete na oficiálnej stránke DPD.

Posted by

Medzinárodná konferencia Centra pasivního domu 2016

Smart budovy, mestá a regióny   10-11.novembra 2016 v Brne Hlavnými témami sú: rozumné riešenie vedúce k energetickej sebestačnosti ako stavať budovy s takmer nulovou potrebou energie hospodárenie s vodou Na Medzinárodnej konferencií Centra pasivního domu 2016 sa dozviete na konkrétnych príkladoch zo zahraničia o riešeniach energeticky úsporných mestách, obciach a […]

Posted by