Exkurzia – Budovy s takmer nulovou potrebou energie

7. 9.6. 2016 Inštitút pre energeticky pasívne domy IEPD, organizuje výnimočnú exkurziu po budovách zaujímavých nielen architektúrou, ale aj technickým riešení. Ponuka budov, ktoré bude možné navštíviť je bohatá: administratívne budovy, bytový dom, domov pre seniorov, školu a materskú školu, kostol. Prehliadky budú absolvované spolu so samotnými autormi a s odborníkmi, s […]

Posted by