Dni pasívnych domov 11.-13.novembra 2016

Medzinárodné Dni pasívnych domov sa konajú vždy v druhý novembrový víkend každý rok. V tieto dni sa záujemcovia môžu oboznamovať s konkrétnymi  príkladmi energeticky efektívnych stavieb. Pomocou Databázy pasívnych domov, si môžete vyhľadať presné termíny prehliadok sprístupnených budov. Viac informácií nájdete na oficiálnej stránke DPD.

Posted by

Medzinárodná konferencia Centra pasivního domu 2016

Smart budovy, mestá a regióny   10-11.novembra 2016 v Brne Hlavnými témami sú: rozumné riešenie vedúce k energetickej sebestačnosti ako stavať budovy s takmer nulovou potrebou energie hospodárenie s vodou Na Medzinárodnej konferencií Centra pasivního domu 2016 sa dozviete na konkrétnych príkladoch zo zahraničia o riešeniach energeticky úsporných mestách, obciach a […]

Posted by

Exkurzia – Budovy s takmer nulovou potrebou energie

7. 9.6. 2016 Inštitút pre energeticky pasívne domy IEPD, organizuje výnimočnú exkurziu po budovách zaujímavých nielen architektúrou, ale aj technickým riešení. Ponuka budov, ktoré bude možné navštíviť je bohatá: administratívne budovy, bytový dom, domov pre seniorov, školu a materskú školu, kostol. Prehliadky budú absolvované spolu so samotnými autormi a s odborníkmi, s […]

Posted by

Projekt ZEBRA 2020

  Nearly Zero-Energy Building Strategy 2020 bude sledovať prechod nZEB budov v európskych krajinách, pričom tieto krajiny majú rôzne klimatické podmienky, stratégie a ekonomické možnosti. Cieľmi projektu bude: – poskytovať údaje umožňujúce sledovanie prechodu na nZEB – porovnávanie bariér, postupov, predaj  technológií a najmä ekonomické aspekty, – odporúčania k urýchleniu prechodu trhu na nZEB […]

Posted by

Európska konferencia Budovy s takmer nulovou spotrebou energie

V Rakúskom meste Wels sa uskutoční v dňoch 25. – 26. Februára 2016 konferencia s názvom European Nearly Zero Energy Buildings Conference.  Konferencia významne prispieva k zvyšovaniu povedomia o obnoviteľných zdrojoch energie a energetickej účinnosti. Súbežne sa koná výstava zameraná na úsporu energie v stavebníctve Energiesparmesse. Viac sa môžete dozvedieť v odkaze na konferenciu www.nzeb16.eu alebo […]

Posted by