Konferencia 22.-23.10 2015 Budovy s takmer nulovou potrebou energie – fikcia alebo blízka budúcnosť?

Miesto: hotel Holiday Inn, Trnava, Hornopotočná 5 Pozývame Vás na konferenciu pre architektov, projektantov a samosprávy. Prednášky sa budú popri legislatíve a odporúčaných princípoch pri projektovaní venovať aj prevádzkovým výsledkom konkrétnych väčších budov realizovaných vo vyššom štandarde na Slovensku a v Čechách. Budú predstavené úspešné príklady z nám blízkeho prostredia a na záver […]

Posted by