V dňoch 16. a 17. mája 2013 sa pod záštitou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky konal v hoteli Patria na Štrbskom plese 17. ročník medzinárodnej konferencie Tepelná ochrana budov 2013. Za nosnú tému konferencie možno označiť sprísňujúce sa požiadavky na energetickú hospodárnosť budov, ktoré vyplývajú z nových právnych a technických noriem. Často skloňovaným medzníkom bol rok 2020, po ktorom sa v členských štátoch EÚ budú stavať už len budovy s takmer nulovou potrebou energie. To je zároveň jedným z dôvodov, prečo na tejto konferencii nesmela chýbať ani Agentúra s takmer nulovou spotrebou energie – nZEB. Agentúra sa konferencie zúčastnila s vlastným príspevkom s názvom “Koncepčný návrh pasívneho domu ako základ budov s takmer nulovou potrebou energie”, ktorý bol na Štrbskom plese prezentovaný našimi odborníkmi.

tob_2013_1